Privacy policy

Hier lees je alles over hoe wij omgaan met jouw privacy. Nog twijfels? Stuur gerust een mailtje.

Privacy policy

Hier lees je alles over hoe wij omgaan met jouw privacy. Nog twijfels? Stuur gerust een mailtje.

Waarom verzamelen we gegevens?

Team Blue verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van overeenkomst, en het incasseren van betalingen, optimaliseren van de website en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Team Blue kan uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst, doorgaans bestaande uit één of meerdere overeenkomsten:

– Hosting overeenkomst
– Onderhoudsovereenkomst
– Offerte
– Abonnement

Indien u een vraag of offerte aanvraag bij ons heeft geplaatst kunnen uw persoonsgegevens gebruikt worden voor:

– Om u te benaderen met betrekking tot uw vraag of offerte aanvraag

Indien u een gesloten overeenkomst bij ons heeft kunnen uw persoonsgegevens gebruikt worden voor:

– Factureren
– Informeren over overeenkomsten of belangrijke wijzigen in en rondom deze overeenkomsten of waar deze op van toepassing zijn.

Wat verwerken we?

Team Blue kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Team Blue, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Team Blue verstrekt. Team Blue kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

Wat is de bewaartijd?

Team Blue bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan één jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Bent u met ons tot een overeenkomst gekomen nu of in het verleden. Dan worden u gegevens niet langer dan 7 jaar bewaard. Hierbij gaat het alleen om de gegevens die in de documenten zijn opgenomen die we volgens de wettelijke bewaarplicht verplicht zijn te bewaren.

Google Analytics bewaard u gegevens 14 maanden waarna deze automatisch verwijderd worden.

Welke gegevens worden gedeeld?

Team Blue verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Persoonsgegevens worden alleen verstrekt voor de volgende doeleinden:
– Registreren en beheren van domeinnaam
– Opslaan van back-ups
– Boekhouding

Websitebezoek in kaart brengen

Op de website van Team Blue worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Team Blue gebruikt deze informatie uitsluitend om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Team Blue maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Team Blue bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Team Blue te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Team Blue heeft hier geen invloed op.

Team Blue heeft Google geen toestemming gegeven om via Team Blue verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Social media & plugins

Team Blue maakt gebruik van sociale media koppelingen waarbij er persoonlijke gegevens worden gedeeld met derden om u een zo goed mogelijke ervaring te bieden en speciaal op u afgestemde advertenties te tonen. Verder maakt Team Blue gebruikt van een aantal plug-ins op de website waarbij het IP-adres (van uw computer) gedeeld wordt. Deze plug-ins zijn voornamelijk bedoeld om de veiligheid te waarborgen en u een zo optimaal werkende website aan te bieden.

Gegevens die worden gedeeld met derden worden zolang bewaard als nodig is voor de uitvoering van het doel. Na het afronden van de werkzaamheden of na de beëindiging van de overeenkomst worden de gegevens verwijderd zodra dit toelaatbaar is.

Team Blue waarborgt alle gegevens zo veilig mogelijk op te slaan. Team Blue verwacht dit ook van derden aan wie de gegevens gedeeld worden. Echter heeft Team Blue hier verder geen invloed op of zeggenschap in. Gegevens die aan derden gedeeld worden zijn wettelijk verplicht of noodzakelijk in verband met de overeenkomst. Gegevens die gedeeld worden met derden wordt zoveel mogelijk geminimaliseerd

Inzien, aanpassen of verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@team-blue.nl. Team Blue zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren en uitvoeren indien van toepassing.

Team Blue behoudt het recht om eventuele persoonsgegevens te bewaren indien dit wettelijk verplicht is tot de datum dat de bewaarplicht voldaan is, of het niet langer wettelijk verplicht is.

Beveiligen & contact

Team Blue neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Team Blue maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Team Blue verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Team Blue op via info@team-blue.nl
https://www.team-blue.nl is een website van Team Blue.

Team Blue is als volgt te bereiken:
Postadres: Burgemeester Magnéestraat 6, 6085 GD Horn
Vestigingsadres: Burgemeester Magnéestraat 6, 6085 GD Horn
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 63385325
BTWnr: NL855213097B01
Rekeningnr: NL13 KNAB 0257 6587 34
E-mailadres: info@team-blue.nl

AVG wetgeving

Website die voldoet
aan de AVG?

Daar hoort een privacy policy zoals hierboven ook bij. Onze privacy policy mogen onze klanten dan ook gebruiken als basis voor hun eigen veilige website.